Landsbymiljøundersøgelsen førte til at vi opstillede modeller for udviklingen af arkitekturen i de rurale områder.

Landsbyggeudstillingen i Aarhus ved Skansen i 1909 var med til at ændre mange folks opfattelse af hvad er dansk byggeri