Niels Jensen
(1896- 1973)
Jensigne Marie Thomsen
(1900-1989)Arnold
Jensen 1919>


Marie Quist Pedersen (1921-1954)

Peter Quist-Lene

Pia og Kell
Ruth Jensen 46 -Torben 49 - Ole 1983
Anders 1986
Niels Jensen Lone-Lars-Eva

Lis Jensen

Kim-Helle
Hans Jensen 1929 ~ Bodil Rie    
Anna Jensen ~ Axel Andersen    
Christa Jensen 1921 ~ Andreas Redlevson    
Rigmor Jensen (1931 - ) 2010 og 2013