Sommerhus feb-9-10-11-12 - træ fældes - tagrende sættes op -- naboen har uden aftale bygget brændehus helt op til vores grund

Et brændeskur må stå i skel hvis højden ikke overstiger 1,8m (Der kan dog være lokalplan for området der lovgiver andet..tjek dette ved teknisk forvaltning)

Første | Forrige billede | Næste billede | Sidste | Thumbnails