09-traefaeldning og et ensomt trae ved Knebel - Stendyssen Porskaer

Stormen 28. okt 2013 væltede 2 træer og porten faldt af - Ruth klarese genopretningen