Solceller

Udbetaling og overskudsproduktion

Idriftsat dato: 20-10-2012 - Anlægsnummer energinet brev 23 sep 2013
Afregningsprisen er den gældende på  60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år,
idet det forhøjede pristillæg afventer godkendelse i EU-Kommissionen.

Anlægget er registreret til 6 kW. Der kan kun være ulemper ved at angive det til mindre end 6 kW,
Du får 60 øre/kwh for din overproduktion, men sparer ca. 2 kr. for din produktion, der dækker dit eget forbrug, da du her sparer afgifter og moms.
Du får ikke moms og afgifter i ekstra tillæg for din egen produktion.
Solceller-Sunny-Boy2013

 
 

Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark
Kilde: Dansk Solvarmeforening

 
 

http://www.nrgi.dk/privat/ og selve produktion og forbrug på mit

Forbruget opkrævet af NRGI www.nrgi.dk

  • kundenr blomst-50010813
  • h.......
  • internetkode:  blomst-99733
Strøm:  2 ,45 kr/kWh

aftager 571313115102296032
installationsnr 229603

39,89 øre/kWh se energielsalg.dk/elprodukter

2014