Jens Gert, Marianne, Konrad og Gustav (3 år) -2005