Gæstehuset fik spær på i sommeren 1978 ved Erik, Benth og Torben.
Og der kom pladetag på i efteråret 1978.

 
Benth og Bodil og Torben på taget - møblerne har vi fået af Gerda som passede børnene i Skansegården. Ikke langt fra Steinerskolen.
Det orange bord eksisterede stadig i 2018 (mindst 40 år gamml!) - Det blev ofte benyttet som et værktøjsbord udenfor laden.
 
 
   
 

Erik kom og hjalp til med at få de 6 fag på plads. Afstanden mellem dem er ikke ens. Fordi de skulle helst ikke hvile overnpå vinduesåbningerne. Der var tanker om at der evt kunne komme en trappestige i faget ud mod øst - derfor er der her større afstand mellem bjælkerne.
Under gulvet blev der fyldt op med leca så kommer der ikke mus ind den vej. Over døren forsøgte jeg at købe døroverlliggere - men enkelte steder konstruerede jeg selv noget lignende.
Siporexstenene var til at save i med en almindelig sav. Men det var meget besværligt at bore stabile huller i dem (meget let materiale)- der var jo ikke strøm på ødegården og jeg havde ikke adgang til en boremaskine med batteri.

 
 
Tagplader af stål blev sat på i efteråret 1978. De var lette at arbejde med. Men de måtte tilskæres med pladetang - igen kunne det her være dejligt med en vinkelsliber med batteri. Så tilpasningen krævede en del arbejde og lidt blod kom der da også ud fra et par fingre.
Men taget kom på plads i efteråret 1978
 
 

Vaskekomfuret stod oprindelig ved tømrens ødegård, men blev i efteråret 1978 kørt ned så det kunne stå ved vores brønd. I dag er det på genbrugstationen!
Det blev kørt gennem skoven på den grønne trillebør- mens der var skovarbejdere igang med at fælde træer.
Det var vel ok, at vi tog den men vi havde ikke en aftale med tømren - så vi dukkede os lidt da vi kørte forbi skovarbejderne

 

Gæstehuset
1977 Sommer
Grus 110 kr
8 gullex mørtel 118 kr
2 ruller pap 65 kr
3 riste  15 kr
1 dør  200 kr
Sipporexsten +cement  2900 kr ………………….3408 kr

1978
28 lecablokke   230 kr
24 søm a 3kr    72 dkr
Vinkler patentbånd  100 d kr
Træimprægnerring 20 l 160 kr
Tømmer til tag 2300 kr
Tag aluminium 1800 kr…………………………….….4662 kr

1979 ikke lavet noget pga. penge mangel

1980 27 39 kr isolering
704 facedetræ
353 ladeport
1540 2 vinduer
60 kr musetråd
50 kr hvid maling
73 kr vandlister ------------------------------5529 kr

1984 7569 – sipporex ekstra mur – gulv panel til yderside ----7569 kr
1985 7413 skorsten, loftrustik isolering loft, brøndtræ---------7413 kr
1200 kr maling mm----------------------------------------------------1200 kr
I alt -------------------------------------------------------------------------29 781 kr